Domaľovali ste? Takto sa postarajte o valčeky a štetce

Ak štetce a valčeky po maľovaní správne vyčistíte, môžete ich znovu použiť aj o pár mesiacov.

Najdôležitejšie je nenechať zbytky farby zaschnúť a vyčistiť náradie ihneď po použití. Na odstránenie prebytočnej farby zo štetca môžete papierové utierky alebo noviny. Ak sa chystáte v maľovaní pokračovať aj na druhý deň, stačí, ak valček alebo štetec vložíte do pevne uzatvoreného plastového vrecka.

Vodou riediteľné farby

Pri natieraní vodou riediteľnými farbami odporúčame na čistenie náradia použiť vodu. Náradie však neumývajte ihneď pod tečúcou vodou. Najprv nalejte vodu do nádoby, ponorte do nej štetec alebo valček a nechajte ju vsiaknuť. Po namočení, zotrite z náradia prebytočnú vodu a prejdite niekoľkokrát po papierovej utierke alebo novinách. Až potom náradie opláchnite pod jemným prúdom vody a prechádzaním medzi prstami. Zaobchádzajte s ním však opatrne, aby ste vlákna v štetci či valci nepoškodili a neuvoľnili. Pri ďalšom použití by ich mohlo veľa ostať na stenách.

Štetce nechajte vyschnúť tak, že ich niekam zavesíte. Takto ochránite vlákna pred zdeformovaním. Ak ich nemáte kam zavesiť, položte štetce voľne na handru. Rovnako postupujte aj pri valcoch.

Rozpúšťadlové farby

Pri maľovaní farbami, ktoré sú riediteľné rozpúšťadlom odporúčame na umývanie náradia použiť riedidlo, ktoré je uvedené v technickom liste. Nástroje neumývajte pod tečúcou vodou. Nalejte riedidlo do vhodnej nádoby, ponorte do nej štetec alebo valček a nechajte rozpúšťadlo vsiaknuť do vlákien. Potom z náradia zotrite prebytočné riedidlo a prejdite niekoľkokrát po papierovej utierke alebo novinách. Následne nechajte nástroj vyschnúť.

Skladovanie náradia

Po uschnutí zabaľte štetce do papierového obrúsku alebo novín. Potom ich zaveste štetinami smerom nadol, prípadne ich uložte do nádoby štetinami nahor. Zabezpečte však, aby sa o seba čo najmenej opierali. Takýmto spôsobom si dlhodobo zachovajú svoj tvar.

Všetko o nákupe
Doprava
Platba
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Reklamácie
Súbory cookies
Kontakt
DEJMARK spol. s.r.o.
Priekopská 3706/104
Martin 036 01
Copyright © 2022, xfarby.sk